סדנת הכנה לפולין

כחלק מהכנת התלמידים למסע לפולין, בתאריך 26.03.  הגיעה מדריכת המשלחת להעביר סדנת הכנה לתלמידים.