משחקי חברה בהפסקה

ברוך ה' זכינו לגשם, ותלמידנו שלא יכלו לצאת לשחק בחצר,
בילו את הפסקותיהם במשחקי חשיבה  בכיתה.