לימוד משותף הכנה לחודש שבט

יום שישי, כ"ח טבת- לימוד משותף הכנה לחודש שבט
התאספו מורים ותלמידים- ללימוד משותף.