חלוקת תעודות מחצית א'

בטקס שנערך ביום חלוקת תעודות המחצית, חולקו תעודות הצטיינות לתלמידים שהצטיינו בלימודם והנהגתם. עלו והצליחו!