חזון הישיבה

חזון הישיבה

ישיבה תיכונית "יעדים" שמה לה למטרה לגדל את דור העתיד של מדינת ישראל.

הבוגר שלנו יהיה אדם ערכי שומר מצוות, השואף למצוינות, מעורב ומשפיע על ההוויה הישראלית-יהודית ומוכן לאתגרי הטכנולוגיה של המאה ה 21- .

הערכים המובילים המנחים אותנו בשליחותנו החינוכית:

• מצוינות.

ערכיות ותורניות

חדשנות ורלוונטיות - מקצועות בחזית הטכנולוגיה העתידית. 

מימוש פוטנציאל - העצמה וליווי אישי. 

מנהיגות ומעורבות - שותפות במיזמים חובקי קהילה.